Download Tia portal V16 STEP7 Pro & WinCC Pro V16.0

tia portal 2 1
78 / 100

1- Tổng quan

Tiaportal V16 File gồm:
SIMATIC_S7-PLCSIM_V16_00_00_00
S7-PLCSIM Advanced V3.0
TIA Portal STEP7 Prof Safety WinCC Prof V16.0

Tiaportal v16 ra mắt SIMATIC WinCC Unified V16: Phiên bản WinCC Runtime chạy trên nền Web Browser (HTML5, SVG and JavaScript), giải quyết bài toán IoT dễ dàng, đẹp mắt, hỗ trợ nhiều tính năng liên quan truy xuất, quản lý dữ liệu qua web rất chuyên nghiệp. Tải phiên bản SIMATIC WinCC Unified V16 Tại đây

2- Tia V16 có gì mới?

Tia portal V16 hỗ trợ thêm 1 số phần cứng và phần mềm như sau so với phiên bản 15 trước đó:

 • Thêm dòng S7 1500 mới CPU 1513pro
 • Cấu hình dễ hơn với PROFINET IRT
 • OPC UA Server và S7 1500 client dễ dàng thiết lập giao tiếp qua CP 1543-1.
 • Thêm nhiều tính năng mới giúp các user dễ dàng cấu hình giao tiếp
 • Với S7 1500 firmware v2.6 hỗ trợ mạnh phần software units: import/export, link tới tag từ unit khác…
 • Hỗ trợ comment theo cụm trong SCL theo cấu trúc (/* … */) 
 • Biến vòng for trong SCL trước ép kiểu INT, nay tùy biến dễ hơn USINT, UINT, UDINT và ULINT đều được
 • Thêm lệnh mới xóa file trong thẻ nhớ S7 1500: “File Delete”
 • Hỗ trợ lênh “TMAIL_C” với S7 1200/ S7 1500 để gửi mail đi kèm attached file từ recipe, datalog, user file (trên thẻ nhớ) --> quá tiện
 • PID hỗ trợ thêm phần help: “Filter_PT1”, “Filter_PT2”, “Filter_DT1”.
 • Hardware alarm (OB 4x), diagnostic error alarm (OB 82), module insertion hay removal (OB 83), rack hay station failure (OB 86) mô phỏng được trên PLC SIM V16

3- Máy tính nào phù hợp?

Lựa chọn máy tính và hệ điều hành phù hợp:

 Hardware / software  Requirement
 Processor  Intel® Core™ i5-6440EQ (up to 3.4 GHz)
 RAM  16 GB (min. 8 GB, 32 GB for large projects)
 Hard disk  SSD with 50 GB free storage space
 Network  1 Gbit (for multi-user)
 Monitor  15.6″ full HD display (1920 x 1080 or more)
 Operating system  Windows 7 (64-bit)**
 • Windows 7 Home Premium SP1 *
 • Windows 7 Professional SP1
 • Windows 7 Enterprise SP1
 • Windows 7 Ultimate SP1

Windows 10 (64-bit)

 • Windows 10 Home Version 1809, 1903 *
 • Windows 10 Professional Version 1809, 1903
 • Windows 10 Enterprise Version 1809, 1903
 • Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
 • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
 • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB

Windows Server (64 bit)

 • Windows Server 2012 R2 StdE (full installation)
 • Windows Server 2016 Standard (full installation)
 • Windows Server 2019 Standard (full installation)

*only for Basic Edition

**not for “STEP 7 Basic/Professional and WinCC Professional”, only for “STEP 7 Basic/Professional incl. Safety and WinCC Basic/Comfort/Advanced and WinCC Unified”

4- LINK TẢI VỀ

CLICK TẢI VỀ TIA Portal STEP7 Prof Safety WinCC Prof V16

DOWNLOAD SIMATIC_S7-PLCSIM_V16


Tổng hợp phần mềm Siemens download

One thought on “Download Tia portal V16 STEP7 Pro & WinCC Pro V16.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version