18 / 100

Phần 5- Thực hành 1: Viết chương trình điều khiển ON/OFF cơ bản

Bài thực hành số 1- Điều khiển Pump chạy qua HMI

 

Mời bạn comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện khóa học được tốt hơn, cám ơn,

 249 total views